کانال های دریافت اطلاعات جامعه

کانال های دریافت اطلاعات

افراد برای دریافت اطلاعات با هم متفاوت هستند بعضی ها ترجیح می دهند در هنگام توضیحات تصاویر را هم به آنها نشان دهیم. افرادی توضیحات شنیداری را علاقه دارند بشنوند و بعضی ها همدوست دارند در هنگام صحبت ، کاری یا رفتاری را انجام دهند.

افراد به سه گروه دیداری ، شنیداری و حسی( لمسی، چشایی و بویایی) گروه بندی می شوند این بدین معنی ست که یکی از این سه گروه در فرد پررنگ تر از مابقی حس ها هست پس ما باید متن ارائه و صحبت خود را طوری آماده کنیم که تمامی این افراد متوجه صحبت ما شوند و برنامه ای برای دریافت اطلاعات بهتر هر سه دسته داشته باشیم.
حال از خود می پرسید چگونه تشخیص دهیم شخص مقابل ما دارای کدام کانال دریافت اطلاعات هست ؟

مشخصات افراد دیداری

 • سر و گردن بالا
 • موقع فکر کردن بالا را نگاه می کنند
 • تنفس سطحی از قفسه سینه
 • موقع نشستن جلو صندلی می نشینند
 • منظم و مرتب هستند
 • شیک پوشند و به ظاهر خود اهمیت می دهند
 • مرور خاطرات از طریق تصویر سازی ذهنی
 • سر و صدا حواسشان را پرت نمی کند
 • تن صدای بلندی دارند
 • سرعت بالایی در پردازش افکار دارند
 • در کلام خود از کلماتی که تداعی کننده دیدن هست استفاده می کنند

افراد شنیداری (سمعی)

 • موقع فکر کردن به کناره ها نگاه می کنند
 • صدا به راحتی حواس آنها را پرت می کند
 • شیوا و واضح صحبت می کنند
 • تن صدای بالایی ندارند
 • زیاد با تلفن صحبت می کنند
 • از طریق تکرار یا شنیدن یاد می گیرند
 • با آب و تاب و آهنگین صحبت می کنند
 • در موقع صحبت به یک سمت خم می شوند
 • از بازتاب صدای خودشان لذت میبرند
 • در مکالمات از کلماتی استفاده می کنند که تداعی کننده شنیدن هست

خصوصیات افراد حسی یا لمسی

 • موقع فکر کردن به پایین و راست خیره می شوند
 • تنفس شکمی دارند
 • آرام و با صبر و حوصله صحبت می کنند
 • در هنگام صحبت دوست دارند به طرف مقابل نزدیک شوند
 • بیشتر اهل عمل هستند تا حرف زدن
 • عکس العمل ضعیفی دارند در اغلب تصادفات یک سوی آن افراد حسی هستند
 • در هنگام نشستن لم می دهند و راحت هستند
 • لمس کردن را دوست دارند (قابل توجه فروشنده هایی که تستر محصول دارند)
 • موقع صحبت کردن از کلماتی که تداعی حس و احساس است استفاده می کنند.

بارها و بارها شده که با کسی صحبت می کنیم یا سر کلاسی حضور پیدا می کنیم و می گوییم چیزی از صحبتهای طرف مقابل متوجه نشدم یا با کلامش ارتباط نگرفتم این دقیقا با کانال های دریافت اطالعات ارتباط مستقیم دارد یعنی شما و شخص مقابل از دو کانال ارتباطی کاملا متفاوت با هم صحبت می کنید . یک فردی که فن بیان قوی دارد با شناخت این موضوع وقتی میخواهد صحبتی را از قبل ارائه کند این مسائل را بصورت کامل در نظر می گیرد. یادگیری و درک اینکه فرد مقابل چه کانال ترجیهی دارد نیاز به تمرین و ممارست دارد و در ابتدا بیشتر باید گوش داد تا مخاطب در کالم خود نشانه هایی از کانال ترجیهی خود بروز دهد و ما استفاده کنیم و ارتباط بهتر و موثرتری شکل بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.